BEŞİNCİ BÖLÜM İhracat Rejimi Beyan MADDE 415- (1) 131 ve 156 ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Gümrük Bölg...