II.  BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL MADDE 71- 1. Gümrük idareleri, usul ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesi için...