[download id="3"] Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 29 EK 3 T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI MENŞE BİLGİSİ ...