T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün B.21.0.GGM.0.04.01.00-010.06.01    26/12/2012 sayı ve ...