6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında ki Kanunun 22 nci maddesinde belirtilmiş olan ...