Yazı boyutu:   31 Aralık 2013 Tarihli  28868 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan, (2. Mükerrer) yayımlanan ...