18 /12/ 2013 Tarihin'de 28855 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan  Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakk...