1 Mart 2013 Günlü 28574 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan BAKANLAR KURULU KARARI KARAR NO: 2013/4346 a) “11 (b)” numaral...