Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2013 / 38 Sayılı İdari Yaptırımlar  hakkındaki genelge yayımlanmış olup, İlg...