T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün B.21.0.GGM.0.06.12.01.00-010.06.01  Sayılı 20/11/2012 ...