02/07/2013 tarihinde 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/6 Nol...