Gümrükler Genel Müdürlüğünün "DİR Kapsamında Yıpranmış veya Yırtılmış Etiketlere İlişkin Yapılacak İşlemler" ile ilg...