Kaçakçılık Olaylarından Mahkumiyet Hükmü Kesinleşen kişilerin Kamuoyuna İlan Edileceği Hakkında