2013/7 Nolu İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)

23 /08/2013 Tarihin’de  28744 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2013/7 Nolu Tebliğe istinaden İran menşeli olan ve aşağıda detayları verilmiş olan Ürünlerin ithalatı aşamasında 4 yıl süre ile Damping vergisi getirilmiştir.

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/7)

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)

1.
Dönem

2.

Dönem

3.
Dönem

4.
Dönem

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

22

21,5

21

20,5

 

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri