2013/4 Sayılı Genelge İle Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler

2013/4 Sayılı Genelge

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan, 90775579-010.06 sayılı genelgeye ulaşmak için Tıklayınız.

Eklentiyi indie 2013/4 Genelge

11/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan, Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla gerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu gerekse 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

Diğer taraftan, 25/06/2013 tarihli 28688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliği 01/09/2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup meri Tasfiye Yönetmeliği ile Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi 01/09/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu çerçevede, anılan mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan tüm yönergeler ile tasarruflu/dağıtımlı yazılar ve ilişik listede yer alan Genelgeler 01/09/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK GENELGELER

 

 •          2012/1 (Yıllık Sayımlar)
 •          2011/1 (İmha)
 •          2011/3 (İhale)
 •          2010/1   (Tasfiyelik eşyanın stok kaydı)
 •          2010/2 (Tasfiye Yönetmeliğinin 17-27 maddeleri hk)
 •          2009/2 (Satış bedelinin süresi içinde yatırılmaması)
 •          2008/2 (tasfiyenin hızlandırılması)
 •          Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2007/31 sayılı genelgesi
 •          2003/1, 2004/1, 2004/2, 2005/1, 2005/2, 2006/1 sayılı iç genelgeler (BÜTÇE-SAYMANLIK)-
 •          1992/44 (Hasar oranı)

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri