2013/34 Sayılı Genelge “Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı”

2013/34 Sayılı Genelge "Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı"Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanmış olan 2013/34 Sayılı Genelgeye istinaden “Çok Sayıda

Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı” hakkında genelgeye ulaşmak için [download id=”75″]

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri