İthalat Rejim Kararına ek karar 2013/4627

RESMİ GAZATE2013/4627  Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar detayları

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/3/2013 tarihli ve 22106 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde karar alınmıştır.Konu ile ilgili daha fazla detaya ulaşmak için aşağıdaki linki Tıklayabilirsiniz.

2013/4627   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık