2013/1 Sayılı İTHALAT’daHaksız rekabeti önleme tebliği

31 Ocak 2013 Günlü ve 28545 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ Hakkında.

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2013/1 Nolu  TEBLİĞ

RESMİ GAZATEBilindiği üzere Gümrük Tarife cetvelinde yapılan değişiklikler nedeni ile Damping ve Sübvansiyona karşı önlem açısından bazı eşyaların sınıflandırması konusunda değişiklikler olabilmektedir.Ekdeki tabloda değişiklik olan tarifeleri ve ürünleri görebilirsiniz.Daha fazla bilgi almak için Resmi Gazeteyi inceleyebilirsiniz.İncelemek için Tıklayınız.

MADDE 1 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yapılan değişiklikler sonucunda damping ve sübvansiyona karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir.

(2) Bu Tebliğ’in amacı, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasında, mezkûr tabloda yer alan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğunun duyurulmasıdır.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri