2007/37 Sayılı Tebliğ Yürürlükten Kaldırılmıştır.

28 Ocak 2013 Tarihli 2854 Sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan Tebliğ.

Ekonomi Bakanlığından: 2007/37 Tebliğ ile

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.