2007/36 Sayılı İthalatta Gözetim Teblğinin Yürürlükten kaldırılması.

RESMİ GAZATE28 Ocak 2013  Tarihli 28542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/36)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (8481.80.19.00.11 Tarifede yer alan  Musluklar)

MADDE 1 28/12/2007 tarihli ve 26740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri