103 seri nolu İTHALAT Genel Tebliği

RESMİ GAZATE28 Ocak 2013 Günlü Resmi Gazete^’de yayımlanan, 28542 sayılı İthalat Genel tebliği Hakkında

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 103)

İthalat Genel Tebliğinin amacı

Bu Tebliğ’de , amaç telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının İthalatı aşamasında Türkiye’ye  serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece aşağıda belirtilen Gümrük müdürlüklerinden İthal edilebileceği belirtilmiştir. Tebliğ ile alakalı olarak daha fazla detaya ulaşmak için Tıklayınız.