İhracat 2012/7 Nolu Ülke Masalarının Görev ve Faliyetlerine ilişkin tebliğ yayınlandı.

Gümrük müşavirliği

Ekonomi Bakanlığından:
ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2012/7) Nolu tebliği bu gün yayınlandı.

Tebliğin amacı;

Hükümetin 2023 Yılında ki ihracat stratejisi çerçevesinde hedeflerine taminen ulaşabilmek için ilgili Ülke/ Ülke gruplarına yönelik Dış ticaret ve Yatırım olanaklarını tabip etmek, değerlendirmek ve geliştirebilmek amacıyla, Ekonomi Bakanlığı takibinde Türkiye ihracatçı Birlikleri tarafından oluşturulacak ve ülke/ülke grupları düzeyinde faliyet gösteren  Ülke Masalarının görevleri ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacını kapsamaktadır. Tebliğin detaylarını incelemek için Tıklayınız.

Gümrük Müşavirliği ve danışmanlık hizmetleri
Tarık YÜKSEK
Gümrük müşaviri yrd.