2012/23 Nolu ithalatda haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ

Ekonomi Bakanlığından

 Gazetede yayınlanan

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ( 2012/23NOLU ) TEBLİĞ

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 (1) Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. (Elpa) ile Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şahin) tarafından yapılan başvuru üzerine, Tayland Krallığı (Tayland) menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (lateks iplik) için 29/11/2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2011/23) ile başlatılan damping soruşturması T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.Olup aşağıda detayları verilen ürün ile ilgili Tayland dan yapılan ithalatlarda ilgili firmadan gelmesi durumunda CIF kıymet üzerinden damping vergisi alınacaktır.

Daha Fazla detaya ulaşmak için Tıklayınız.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı
Önlem (CIF %)

4007.00

Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

Tayland

Natural Rubber Thread Co., Ltd.

% 4,37

Diğerleri

% 8,75