Karar Sayısı : 2012/3792 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa

    09.10.2012/28436 R.G.

   BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3792

Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde
Yer Alan MallardaUygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 8/10/2012 tarihli ve103112 sayılı yazısı üzerine,4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, BakanlarKurulu’nca 8/10/2012 tarihinde
kararlaştırılmıştır.[download id=”29″]

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ